Vstup do súťaže
žiaci II. stupeň ZŠ, príma až kvarta osemroč. gymnázií
Pozvi kamarátov
O IQ olympiáde
Tábor pre nadané deti
Vstup pre učiteľov
O súťaži pre učiteľov
Podporte súťaž!
Organizátor
IQolympiáda na Facebooku
IQ olympiáda na Instagrame
IQ olympiáda na TikToku

O Mense

Mensa bola založená roku 1946 v Oxforde ako organizácia združujúca nadpriemerne inteligentných ľudí medzi dvoma hornými percentami populácie, bez rozdielu rás a vierovyznania. Sídlo Mensy International je v Londýne.

Mensa Slovensko má štatút národnej Mensy a je neziskovou organizáciou. Poslaním a cieľom Mensy je využitie inteligencie v prospech ľudstva. Ide predovšetkým o podporu výskumu vlastností, znakov, či využitie inteligencie ako takej. Napríklad v USA pôsobí nadácia MERF (Mensa Education and Research Foundation), ktorá má dokonca status poradného hlasu v UNESCO.

Funkciou Mensy je predovšetkým vytváranie stimulujúceho intelektuálneho a spoločenského prostredia pre svojich členov, umožňovanie ich dobrovoľnej sebarealizácie a podpora vzájomných kontaktov, a to napríklad formou rôznych besied, prednášok, diskusií. Mensa ako taká sa však zaoberá iba vytváraním základných podmienok, ostatné záleží na osobnej aktivite jednotlivcov. Mensa si kladie za cieľ poskytovať čo najslobodnejší priestor pre sebarealizáciu. Je to spoločenstvo ľudí s rôznymi názormi, ambíciami, ktorí vykonávajú svoju činnosť úplne dobrovoľne.

Mensu tvoria jej členovia. Je ich viac ako 130.000 po celom svete a sú to ľudia z celého spektra ľudskej spoločnosti, od obyčajných ľudí, cez učiteľov, lekárov, právnikov, vedcov, politikov až po nositeľov Nobelových cien. Za člena Mensy Slovensko je v aktuálnom roku považovaný ten, kto úspešne absolvoval IQ test Mensy Slovensko (aj v minulosti), prejavil záujem o členstvo a zaplatil členský príspevok za daný rok. Členstvo možno kedykoľvek prerušiť napr. zo študijných alebo pracovných dôvodov a neskôr si opäť členstvo obnoviť.

Viac na www.mensa.sk