Vstup do súťaže
žiaci II. stupeň ZŠ, príma až kvarta osemroč. gymnázií
Pozvi kamarátov
O IQ olympiáde
Tábor pre nadané deti
Vstup pre učiteľov
O súťaži pre učiteľov
Podporte súťaž!
Organizátor
IQolympiáda na Facebooku
2019 hlavni sponzori
2019 partneri
Záštita 2020

Výsledky školského kola súťaže: Kategória B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií).


Tešíme sa, že aj napriek náročnej situácie, dištnačnej výučby sa 10. ročníka súťaže IQ olympiáda sa zúčastnilo 9 222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska.
GRATULUJEME VŠETKÝM POSTUPUJÚCIM DO REGIONÁLNEHO KOLA!
Súťažiacich, ktorí postúpili do regionálneho kola, prosíme o potvrdenie účasti do 28.4.2021. Účasť v regionálnom kole sa potvrdzuje vo voľbe "Výsledky". Do regionálneho kola postupuje najlepších 80 detí v každom regióne, spolu 240 detí.
Zoznam obsahuje 75% najlepších riešiteľov školského on-line kola. Postupujúci sú vyznačení tučným písmom.
.

Kategória:
Stránka: Priezvisko:

Poradie Meno Región Škola Kvantil Kvantil (kraj)
1.-3.Lenka K.Gymnázium A. Vrábla, Mierová 5 , Levice99.99100.00
1.-3.Agáta K.Spojená škola, Novohradská 3 , Bratislava-Ružinov99.99100.00
1.-3.Filip L.Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné99.99100.00
4.-8.Tomáš H.Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9 , Liptovský Mikuláš99.94100.00
4.-8.Ján K.Gymnázium M.R., Ul. J. Kollára 2 , Žiar nad Hronom99.94100.00
4.-8.Marína Š.Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2 , Trenčín99.94100.00
4.-8.Tomáš T.Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov99.9499.92
4.-8.Peter Ž.Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69 , Senec99.9499.91
9.Klára A.Základná škola s MŠ, Hargašova 5, Bratislava-Záhorská Bystrica99.9099.82
10.Jakub Š.Základná škola, Bernolákova 16, Košice-Západ99.89100.00
11.-13.Martina M.Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica99.8699.87
11.-13.Laura M.Základná škola s MŠ, Pionierska 697, Gbely99.86100.00
11.-13.Martin V.Gymnázium, Komenského 2/1074 , Partizánske99.8699.82
14.-15.Samuel P.Gymnázium A. Bernoláka, Mieru 307/23 , Námestovo99.8399.93
14.-15.Lucia T.Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov99.8399.83
16.-18.Ondrej K.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.8099.91
16.-18.Lucia P.Gymnázium M.R.Štefanika, Športová 41 , Nové Mesto nad Váhom99.8099.64
16.-18.Filip Š.Gymnázium, Kukučínova 4239/1 , Poprad99.8099.75
19.-21.Katarína A.Gymnázium P. J.Šafárika, Akademika Hronca 1 , Rožňava99.7699.78
19.-21.Tomáš K.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.7699.78
19.-21.Michal M.Gymnázium, Študentská 4 , Snina99.7699.67
22.-23.Adam D.Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20 , Prešov99.7399.59
22.-23.Richard  V.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.7399.65
24.-26.Andrej K.Základná škola s MŠ, Školská 1575, Hriňová99.7099.74
24.-26.Jerguš K.Základná škola, Železničná 14, Bratislava-Vrakuňa99.7099.68
24.-26.Nikoleta M.Základná škola, Rajčianska 3, Bratislava-Vrakuňa99.7099.68
27.-28.Michal Č.Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2 , Trenčín99.6799.37
27.-28.Adam H.Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1. mája 170/2 , Trenčín99.6799.37
29.-32.Marek Tobias J.Gymnázium pri ESŠ, Komenského 10 , Liptovský Mikuláš99.6399.83
29.-32.Ľudmila K.Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné99.6399.50
29.-32.Šimon R.Gymnázium M. M. Hodžu, M. M. Hodžu 860/9 , Liptovský Mikuláš99.6399.83
29.-32.Matej V.Základná škola, Krosnianska 4, Košice-Dargov. hrdinov99.6399.56
33.-36.Matej B.Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto99.5899.50
33.-36.Dominika J.Spojená škola - Gym, Dominika Tatarku 4666/7 , Poprad99.5899.42
33.-36.Daniel O.Gymnázium, Senecká 2 , Pezinok99.5899.50
33.-36.Niko S.Gymnázium P.O.Hviezdos., Hviezdoslavovo nám. 18 , Dolný Kubín99.5899.73
37.-39.Martin D.Gymnázium B.S.T., Haličská cesta 9 , Lučenec99.5499.54
37.-39.Katarína F.Gymnázium, Alejová 1 , Košice-Juh99.5499.47
37.-39.Matej V.Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica99.5499.54
40.Martin L.Gymnázium, Grösslingová 18 , Bratislava-Staré Mesto99.5199.37
41.Marián K.Gymnázium, Grösslingová 18 , Bratislava-Staré Mesto99.5099.28
42.-44.Natália H.Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky99.4899.89
42.-44.Zuzana J.Súkr. ZŠ DSA, Sídl. Rozkvet 2047, Považská Bystrica99.4899.10
42.-44.Monika L.Gymnázium, Štefánikova 219/4 , Bytča99.4899.66
45.-46.Lívia Vivien  A.Škola pre mim.nad.deti, Teplická 7, Bratislava-Nové Mesto99.4599.18
45.-46.Lea P.Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov99.4598.92
47.Alexander Juraj S.Gymnázium, Varšavská cesta 1 , Žilina99.4399.59
48.Ľubomír P.Základná škola, Komenského 959, Senica99.4199.89
49.-52.Oliver G.Športové gymnázium, Trieda SNP 54 , Banská Bystrica99.3899.27
49.-52.Gabriela K.Základná škola s MŠ, Školská 1575, Hriňová99.3899.27

Informácie:

Prečo nepostupujem do regionálneho kola, keď mám viac bodov, ako postupujúci z inej školy?
- z každej školy môžu postúpiť maximálne 4 najlepší riešitelia školského kola
- porušenie pravidiel (napr, nekorektné vyplnenie testu ...)
Z akých dôvodov mohla byť Vaša registrácia zrušená či vynulovaná?
- zásadné porušenie pravidiel (napr. viacnásobné písanie testu, spolupráca s inou osobou a pod.)
- ste zaregistrovaný u inej školy
- ste zadanou školou označený ako cudzí žiak

Ako sú tvorené regióny
- Región Západ = Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj
- Región Stred = Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj
- Región Východ = Košický a Prešovský kraj

Čo znamená vo výsledkoch kvantil? Kvantily sa požívajú napr. pre vyhodnocovanie testov: bodové výsledky všetkých záujemcov tvoria štatistický súbor, zatiaľ čo príslušné kvantily označujú, aká časť účastníkov dosiahla daný výsledok. Ak napríklad maximálny počet dosiahnutých bodov v školskom kole bol 150 a niektorý žiak získal napríklad 140 bodov, tak potom vie, že má lepšie hodnotenie ako 90 % všetkých ostatných žiakov.

Viac informácií o regionálnych kolách?
- je nutné zúčastniť sa onlinee
- viac informácií (miesta, časy) dostanú postupujúci emailom