Vstup do súťaže
žiaci II. stupeň ZŠ, príma až kvarta osemroč. gymnázií
Pozvi kamarátov
O IQ olympiáde
Tábor pre nadané deti
Vstup pre učiteľov
O súťaži pre učiteľov
Podporte súťaž!
Organizátor
IQolympiáda na Facebooku
2019 hlavni sponzori
2019 partneri
Záštita 2020

Výsledky školského kola súťaže: .


Tešíme sa, že aj napriek náročnej situácie, dištnačnej výučby sa 10. ročníka súťaže IQ olympiáda sa zúčastnilo 9 222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska.
GRATULUJEME VŠETKÝM POSTUPUJÚCIM DO REGIONÁLNEHO KOLA!
Súťažiacich, ktorí postúpili do regionálneho kola, prosíme o potvrdenie účasti do 28.4.2021. Účasť v regionálnom kole sa potvrdzuje vo voľbe "Výsledky". Do regionálneho kola postupuje najlepších 80 detí v každom regióne, spolu 240 detí.
Zoznam obsahuje 75% najlepších riešiteľov školského on-line kola. Postupujúci sú vyznačení tučným písmom.
.

Kategória:
Stránka: Priezvisko:

Poradie Meno Región Škola Kvantil Kvantil (kraj)
Ľutujeme, ale zadaný účastník sa neumiestnil medzi najlepších 75% riešiteľov školského kola.

Informácie:

Prečo nepostupujem do regionálneho kola, keď mám viac bodov, ako postupujúci z inej školy?
- z každej školy môžu postúpiť maximálne 4 najlepší riešitelia školského kola
- porušenie pravidiel (napr, nekorektné vyplnenie testu ...)
Z akých dôvodov mohla byť Vaša registrácia zrušená či vynulovaná?
- zásadné porušenie pravidiel (napr. viacnásobné písanie testu, spolupráca s inou osobou a pod.)
- ste zaregistrovaný u inej školy
- ste zadanou školou označený ako cudzí žiak

Ako sú tvorené regióny
- Región Západ = Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj
- Región Stred = Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj
- Región Východ = Košický a Prešovský kraj

Čo znamená vo výsledkoch kvantil? Kvantily sa požívajú napr. pre vyhodnocovanie testov: bodové výsledky všetkých záujemcov tvoria štatistický súbor, zatiaľ čo príslušné kvantily označujú, aká časť účastníkov dosiahla daný výsledok. Ak napríklad maximálny počet dosiahnutých bodov v školskom kole bol 150 a niektorý žiak získal napríklad 140 bodov, tak potom vie, že má lepšie hodnotenie ako 90 % všetkých ostatných žiakov.

Viac informácií o regionálnych kolách?
- je nutné zúčastniť sa onlinee
- viac informácií (miesta, časy) dostanú postupujúci emailom