Vstup do súťaže
žiaci II. stupeň ZŠ, príma až kvarta osemroč. gymnázií
Pozvi kamarátov
O IQ olympiáde
Tábor pre nadané deti
Vstup pre učiteľov
O súťaži pre učiteľov
Podporte súťaž!
Organizátor
IQolympiáda na Facebooku
IQ olympiáda na Instagrame
IQ olympiáda na TikToku

V prípade, že nastane u vás problém s prihlásením žiaka do súťaže, nefungujú prihlasovacie údaje, pravdepodobne vyskytujú sa najčastejšie 2 problémy. Buď sú zadávané údaje chybné kvôli preklepom pri prepisovaní, alebo skopírovaní medzery pred/za údajmi, alebo prihlasovacie údaje nie sú aktivované z dôvodu chýbajúce súhlasu rodiča/zákonného zástupcu.

V prípade, že ste si istý, že zadávate prihlasovacie údaje správne a predpokladáte, že vám chýba súhlas so spracovaním osobných údajov prosím využite nasledovné body:

1. Skontrolujte si všetky priečinky doručenej pošty, vrátane priečinku spam. Zároveň prosím skontrolujte, či nemáte plnú mailovú schránku a preto nie je možné e-mail doručiť. Hľadajte e-mail od help@iqolympiada.sk

2. Ak nájdete e-mail, kliknite v ňom na určený odkaz k potvrdeniu súhlasu so spracovaním osobných údajov. Po prvom kliknutí na odkaz sa vám zobrazí zelený súhlasný text a súhlas je platný. Po ďalších kliknutiach, sa zobrazí červená, chybová hláška. Uznanie súhlasu si viete jednoducho overiť tak, že sa prihlásite prihlasovacími údajmi.

3. Ak ste vyčerpali predošlé možnosti, viete nám súhlas zaslať mailom na sutaz@iqolympiada.sk v nasledovnej forme: "Ja (meno a priezvisko rodiča/zákonného zástupcu) ako rodič/zákonný zástupca žiaka (meno a priezvisko žiaka), ktorý je registrovaný e-mailovou adresou (e-mail, ktorým bolo dieťa registrované) súhlasím s jeho/jej účasťou v súťaži IQ olympiáda. Zároveň Vám udeľujem súhlas so spracovaním jeho/jej osobných údajov.". 

 

Prihlásením dieťaťa do súťaže IQ olympiáda vstupujete do zmluvného vzťahu s organizáciou Mensa Slovensko, so sídlom Ľudovíta Fullu 3104/15, 841 05 Bratislava, IČO: 31744001, zapísaná na základe Osvedčenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňa 9. 2. 1993 pod číslom III/2-167/1993, ktorá spracováva osobné údaje dieťaťa a Vás v rozsahu: meno a priezvisko žiaka a zákonného zástupcu, e-mail žiaka a zákonného zástupcu, adresa, dátum narodenia, škola, navštevovaný ročník a trieda, telefónne číslo. 

Registračné údaje sú uchovávané po dobu 3 rokov od registrácie, resp. do žiadosti o výmaz. Poskytnuté údaje budú k dispozícii neziskovej organizácii Mensa Slovensko, použijeme ich iba k organizácii súťaže a z dôvodu zasielania informácií o súťaži vám.  Taktiež bude zverejnená upravená výsledková listina 75% úspešných riešiteľov školského kola.

Podrobné informácie o tom, ako údaje chránime a spracúvame a aké sú Vaše práva, nájdete na adrese https://www.mensa.sk/ochrana-osobnych-udajov a https://test.iqolympiada.sk/o_sutazi/. Všetky žiadosti a otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov zasielajte prosím e-mailom na sutaz@iqolympiada.sk.