Vstup do súťaže
žiaci II. stupeň ZŠ, príma až kvarta osemroč. gymnázií
Pozvi kamarátov
O IQ olympiáde
Tábor pre nadané deti
Vstup pre učiteľov
O súťaži pre učiteľov
Podporte súťaž!
Organizátor
IQolympiáda na Facebooku
2019 hlavni sponzori
2019 partneri
Záštita 2020

 

Výsledky školského kola

Tešíme sa, že aj napriek náročnej situácie, dištnačnej výučby sa 10. ročníka súťaže IQ olympiáda sa zúčastnilo 9 222 detí z 405 základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska.

GRATULUJEME VŠETKÝM POSTUPUJÚCIM DO REGIONÁLNEHO KOLA

Súťažiacich, ktorí postúpili do regionálneho kola, prosíme o potvrdenie účasti do 28.4.2021. Účasť v regionálnom kole sa potvrdzuje vo voľbe  "Výsledky". 

 

Navrat na web www.iqolympiada.sk